« terug naar vorige pagina

praktijk DOK

huisartsenpraktijk H.E. van Dijk heet vanaf 1 oktober  praktijk DOK

een vast team

Uw nieuwe huisartsen zijn mw A.F. van der Stoel en mw. M.G. Westerman. Zij doen vanaf 1 november 2020 beide 3 dagen spreekuur. Mw A.F. van der Stoel is als praktijkhouder de opvolger van dokter van Dijk. 

Meestal zult u voor huisartsenzorg ook te maken krijgen met de rest van ons team.

Onze doktersassistente aan de telefoon Harma is al meer dan 30 jaar in de praktijk. Linda werkt sinds 2018 in ons team. Linda en Harma doen hun eigen assistentenspreekuur, daarnaast is Harma sinds 2020 praktijkondersteuner voor spreekuren voor chronische ziekten. Onze administratieve medewerkster Alida is ook al meer dan 30 jaar een bekende voor u. Als nieuwe assistente is Evelien ons team komen versterken.

Onze praktijkverpleegkundige Yvonne komt u tegen bij de spreekuren voor chronische ziekten zoals diabetes, COPD, hart en vaatziekten, ouderenzorg, atrium fibrileren etc.

Connie is bij ons werkzaam als POH GGZ. Als u met psychische klachten te maken hebt (bijvoorbeeld angstklachten, somberheid, trauma of overspannenheid) of psychosociale klachten (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, relaties of opvoeding), kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken bij de POH-GGZ.

Tenslotte kunt u mw Maaike Breed  tegenkomen als praktijkmanager op de werkvloer. Samen werken wij als een team om een vertrouwde en laagdrempelige plek te zijn voor uw gezondheidsvragen en uw zorg.

Voor patiënten van alle huisartsen binnen het medisch centrum is er een praktijkondersteuner GGZjeugd werkzaam, Carin Heezen. Zij is er voor kinderen (en hun ouders) met bijvoorbeeld gedragsproblemen, opvoedproblemen, problemen op school en allerlei psychische/psychosociale problemen. Daarnaast is er binnen het centrum nog een welzijnscoach beschikbaar, Joke Kragt.