« terug naar vorige pagina

DOK: een nieuwe naam, een vast team.

huisartsenpraktijk H.E. van Dijk heet vanaf 1 oktober  praktijk DOK

een vast team

Uw nieuwe huisarts is mw A.F. van der Stoel, de opvolger van dokter van Dijk. Zij doet 3 dagen spreekuur en zal met een vaste collega uw arts worden. (Tot 1 januari 2020 is mw M. dijkstra-Visser het vaste gezicht. Vanaf 1 januari zal mw. M. Westerman onze vaste andere huisarts zijn.)

Meestal zult u voor huisartsenzorg ook te maken krijgen met de rest van ons team.

Onze doktersassistentes aan de telefoon Harma en Alida werken al meer dan 30 jaar in de praktijk. Linda werkt sinds januari in ons team. Linda en Harma doen hun eigen assistentenspreekuur. 

Onze praktijkondersteuners Yvonne en Marja (Marja vertrekt in november) komt u tegen bij de spreekuren voor chronische ziekten zoals diabetes, COPD, hart en vaatziekten, etc. Harma wordt ook opgeleid voor deze taak. 

Tenslotte kunt u Grietzen tegenkomen als praktijkondersteuner GGZ, hij werkt ook al langer in ons team.

Samen werken wij om een vertrouwde en laagdrempelige plek te zijn voor uw gezondheidsvragen en uw zorg.